Privacy Policy

Inleiding

Olio-Autentico neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met olioautentico@gmail.com.

Wie is Olio-Autentico?

Olio-Autentico  is eigendom van de eenmanszaak Loco Classics, kantoorhoudende te (5688 NX) Oirschot aan De Stad 12b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17181619.

Olio-Autentico is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Olio-Autentico de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Olio-Autentico jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Olio-Autentico persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Olio-Autentico voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Olio-Autentico worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Grondslag: Wettelijke verplichting Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen Gegevens: NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestelling nummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestelling nummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestelling nummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing Doeleinde: Direct marketing Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website Doeleinde: Website analytics Gegevens: Surfgedrag, Locatie Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie Gegevens: Afbeeldingen, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Financiële transacties, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Purpose: data security Information: Photos, Electronic identification, Phone, Password, Financial equity, Debts, Expenses, Financial transactions, Agreements and settlements, IBAN number, Name, Address Legal basis: Legitimate interests Interest concerned: Commercial interests Storage period: As long as necessary for this purpose

Doeleinde: Beveiliging van gegevens Gegevens: Afbeeldingen, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Financiële transacties, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Marktonderzoek Gegevens: Sociale contacten, Bezittingen, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Olio-Autentico heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Olio-Autentico gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Via de clubbladen, vakbladen, internetsites en informatie wordt verkregen via derden..

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Olio-Autentico over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Olio-Autentico. Je kunt verzoeken dat Olio-Autentico je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Olio-Autentico te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Olio-Autentico of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Olio-Autentico te verkrijgen. Olio-Autentico zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Olio-Autentico je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Olio-Autentico
Een verzoek kan verstuurd worden naar OlioAutentico@gmail.com. Olio-Autentico zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Olio-Autentico een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Olio-Autentico je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: • Verwerkers • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Olio-Autentico • Externe adviseurs Het kan zijn dat Olio-Autentico verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Olio-Autentico je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar OlioAutentico@gmail.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Olio-Autentico  jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar OlioAutentico@gmail.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.